Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание ако пристигнат бежанци в града [след разгрома на т.нар. Горноджумайско въстание – септември 1902 г.], да им се помага.

София, 3 окт. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 14