Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], в което прави критични бележки на Малешевски във връзка с отношението му спрямо някои дейци на организацията и изказва недоволството си от поведението на Крилчо и Дончо [македонски четници]; честити на Малешевски, че е избран за делегат на конгреса на ВМОК в София.

София, 22 апр. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/199 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 58–60. Фотокопие, ръкопис