Писмо (пощенска карта) от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указания Христо да пише писмо на баща си, а той (Н. Малешевски) и Мицо да му говорят и въздействат да чете повече.

София, 17 апр. 1899 г. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 37, лист 56-57; ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 37, лист 129–130. Фотокопие. Ръкопис