Шифровано писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което му съобщава за обиколката и дейността си из районите по десния бряг на р. Струма.

[с. Владимирово], [дек. 1900 г.] Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 16–17