Шифровано писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] със запитване защо не е осветлен за капана, в който са изпаднали „нашите юнаци“ [вероятно става дума за опита на Яне Сандански и другарите му да отвлекат Сюлейман бей от Горна Джумая (дн. Благоевград)].

Висока [псевдоним на София], 9 февр. 1900 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 13–14