Шифровано писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с информация, че изпраща книги за Мицо [Делчев – брат на Гоце], както и че в Дупница е пристигнал Георги Иванов, от когото да се пази и ако може – да уреди неговото ликвидиране.

София, 12 дек. 1898 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 2