Шифровано писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с известие, че Кощанов пристига, за да бъде препратен в Горна Джумая и с указание [Борис] Сарафов да бъде изолиран, докато не се проучат обвиненията срещу него.

София, 17 окт. 1898 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 1