Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Малешевски [Пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с информация, че изпраща Диме Мечев, който трябва да вземе участие в отвличането на Гешовото момче [сина на Иван Евст. Гешов] и с указание да обмислят как по-лесно да стане неговото залавяне.

Висока [псевдоним на София], 12 юли 1900 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 15