Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което го известява, че той и Гьорче Петров не посещават ВМОК в София, чиито дейци се радват на „жестоките удари“.

Висока [псевдоним на София], 4 март 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 20–21