Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с въпрос дали може да намери и изпрати 6 коли, които да превозят оръжието до границата.

София, 4 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 5