Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да замине за Бураново и да даде 4 мартини с патрони на [Ефрем] Чучков и останалите дейци, които заминават за вътрешността [на Македония].

Б.м., [1898 г.] Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 3