Шифровано писмо от Ахил [Псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да даде оръжие на Лесо Ризин и Георги Стоилов, които заминават за Малешевията и от тях се очаква да съберат верни сведения за арестуваните.

Б.м., [есента на 1898 г.] Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 4