Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с искане да изпрати чета в Македония и с въпрос ще може ли Стоица [Чорбаджийски – от Малешевско, куриер на ТМОРО] да я преведе през границата.

Б.м., [17 юли 1898 г.] Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 12