Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с информация, че приносителят му емигрира от Кукушко и ще си търси работа в България, че Васил Пехливана е пратен в Струмишката чета и с указание кърпичката „във възел“ да се предаде лично на Гьорче Петров.

Струмишко, 16 ян. 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 19