Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с информация, че приносителите ще заминат с Ефрем [Чучков] за вътрешността [Македония] и с указание да вземе 6 манлихери и да дойде в Кюстендил.

Б.м., [нач. на 1901 г.] Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 18