Част от писмо от [Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с информация, че приносящите писмото ще носят патроните, от които засега изпраща 6 сандъка.

Б.м., Б.д. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 71, лист 9