Писмо от Гоце Делчев до Никола Зографов [пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил], с което не одобрява дейността на Върховния македонски комитет (ВМК) в София и на неговите ръководители [Данаил] Николаев и [Йосиф] Ковачев.

[Щип], [нач. на 1896 г.] Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 3–4 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 30, л. 1-4; 5-8. Копие