Разписка от Гоце Делчев, дадена на Н. Зографов, за получени пари от касата на бившето дружество „Труд“ в Кюстендил.

София, 31 ян. 1900 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 4, лист 41