Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов във връзка с арестуването на Атанасов [Григор Анастасов от Кавадарци, активен участник в революционното движение] и другарите му и закарването им в Кюстендил.

Сабляр, б.д. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 184–185