Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов във връзка с доставка на материали за работилницата, както и поръчка за хранителни продукти.

Сабляр, б.д. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 163–165