Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за изпращането на оръжие по ветренския канал; обещава да изпрати патрони и вестниците „Глас македонски“ и „Македония“.

Висока [псевдоним на София], 20 дек. [1897 г.] Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 204–206