Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за наказанието на Васил Главинов, което е във връзка с изчезването на пари, като дава и указания за изпращането на оръжие и вестници.

Висока [псевдоним на София], 16 ян. 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 95–96