Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за недоволството си от организацията на доставките и поръчка на хранители продукти.

Сабляр, б.д. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 161–162