Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за необходимостта от майстор и да се изпратят железните калъпи.

Сабляр, б.д. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 173–174