Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за очакването си да получи всички вестници за Прешово, Прищина и Баня, които да му бъдат донесени от съдията, а също така револвер и патрони за един куриер.

Сабляр, б.д. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 186–187