Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за подкрепа на листата на Станишев [Христе Станишев от Кукуш, застанал начело на листата при избора на Върховен македонски комитет, станал председател на ВМК през 1897 г. и втори път – през 1902 г ]; за писмо предадено на бащата на Зографов и пари изпратени във Велес до братовчедка му.

[София], 21 юли 1898 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 211–213