Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за случая с Васил Главинов, в което се дават указания за търсене на изчезналите пари, като иска му се съобщи за резултата телеграфически.

Висока [псевдоним на София], 13 ян. 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 91–92

Не е указана годината, но от съдържанието на писмото може да се заключи, че то е писано на 13 януари 1897 г. в София.