Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за съмненията си за поведението на Георги, който е задържан от турците; очаква да му изпратят някои вещи в София; Тодоров [вероятно Пеньо Тодоров от Кюстендил], на когото търсят работа, още не е назначен.

София, 17 юни 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 188–190