Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов за трудностите при транспортирането на пушките, за изпращането на книги на Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] и намерението на Гоце Делчев да пътува до града.

Висока [псевдоним на София], 4 февр. 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 105–107