Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов, съобщава му, че е получил изпратените до него писма, възмущава се от действията на началника, дава указания за препращането на патрони и оръжие, възнамерява да замине за Тракия.

Висока [псевдоним на София], 11 март 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 131–133