Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов, съобщава му, че са се настанили [в колибите Сабляр, до с. Длъхчево, Кюстендилско, където Г. Делчев е уредил тайна работилница за производство на оръжие] и моли да му се изпратят продукти за ядене, пари и др.

Сабляр, 6 май 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 150–152