Шифровано писмо от Гоце Делчев до Никола Зографов за да съобщи, че изпратените пари от Георги [Петров] са за близките на Ангел [Винишки], а когато той замине за вътрешността да му се дадат всички вестници.

Б.м., б.д. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 354–355