Костите на Гоце Делчев в отворения саркофаг, в който са положени тържествено през 1923 г.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 3