Пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие

Костите на Гоце Делчев в отворения саркофаг, в който са положени тържествено през 1923 г.

София, 7 окт. 1946 г., Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 1

На плата, с който са обвити, личат букви от надпис на кирилица.
Костите на Гоце Делчев в отворения саркофаг, в който са положени тържествено през 1923 г.

София, 7 окт. 1946 г., Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 2

Костите на Гоце Делчев в отворения саркофаг, в който са положени тържествено през 1923 г.

София, 7 окт. 1946 г., Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 3

Неидентифицирани лица в залата на втория етаж на Македонския дом в София при разписване се в паметната книга по случай пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие.

София, 7 окт. 1946 г., Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 4

На стената е портретът на югославския лидер Йосип Броз Тито
Почетен караул и неидентифицирани лица в залата на втория етаж на Македонския дом в София пред новия саркофаг на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г., Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 6

Саркофагът е изработен за 21 дни от дърворезбаря Нестор Мирчевски по поръчка на властите в Скопие.
Почетен караул и неидентифицирани лица в залата на втория етаж на Македонския дом в София пред новия саркофаг на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г., Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 8

От ляво и от дясно на портрета на Гоце Делчев се виждат знамената на македонските братства.
Столичани пред градинката до Министерството на войната, дошли да се поклонят пред саркофага с костите на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г., Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 20

На втори план, вляво – макет на статуята „Народната република“.
Преглед на всички 64 документи