Девойка в македонска народна носия и група, носеща знамена на македонски братства и югославски партийни знамена (на преден план), следвана от саркофага с костите на Гоце Делчев, носен от неидентифицирани лица по ул. „Търговска“.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 19