Столичани пред градинката до Министерството на войната, дошли да се поклонят пред саркофага с костите на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 20

На втори план, вляво – макет на статуята „Народната република“.