Част от колоната по ул. „Търговска“ – младежи и девойки, носещи венци с ленти с надписи на признателност към живота и делото на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 18