Шествието по ул. „Търговска“, начело с портрет на Гоце Делчев и колона от младежи и девойки, носещи венци с ленти с надписи на признателност към неговото дело.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 17