Саркофагът с костите на Гоце Делчев, носен по време на шествието по ул. „Търговска“ от неидентифицирано лице (отляво) и Димитър Бояновски – министър на търговията на Народна република Македония (отдясно).

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 16