Шествието по ул. „Търговска“ в София със саркофага с костите на Гоце Делчев, носен от неидентифицирано лице (отляво) и Димитър Бояновски – министър на търговията на Народна република Македония (отдясно). Вляво от саркофага: Лазар Танев – председател на Народния фронт в Скопие; вдясно от саркофага: Стефан Аврамов – председател на Илинденската организация в България; най-крайният отдясно – ген. Кирил Михайловски-Груица (в югославска военна униформа).

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 15