Неидентифицирани лица, чакащи ред в залата на втория етаж на Македонския дом в София за разписване в паметната книга под портрета на маршал Йосип Броз Тито по случай пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 12