Шествието по ул. „Търговска“ в София при пренасяне костите на Гоце Делчев в Народна република Македония. На първия ред (от дясно на ляво): Стефан Аврамов – председател на Илинденската организация в България; Кирил Петрушев – министър на труда на Народна република Македония (с венец); Никола Ковачевич – посланик на ФНРЮ в България. На втория ред: Христо Калайджиев – председател на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България. На третия ред: Лазар Танев – председател на Народния фронт в Скопие (отдясно) и Вера Ацева – председател на Антифашисткия фронт на жените (АФЖ) в Скопие (вляво).

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 13