Неидентифицирани лица в залата на втория етаж на Македонския дом в София при разписване се в паметната книга по случай пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 4

На стената е портретът на югославския лидер Йосип Броз Тито