Почетен караул и неидентифицирани лица в залата на втория етаж на Македонския дом в София пред новия саркофаг на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 8

От ляво и от дясно на портрета на Гоце Делчев се виждат знамената на македонските братства.