Паметна книга по случай пренасянето на костите на Гоце Делчев в залата на втория етаж на Македонския дом в София. Седнали от ляво на дясно: Лика Чопова Юрукова - племенница на Гоце Делчев, член на Илинденската организация и на Комитета по пренасяне на костите му; Велика Г. Станишева - сестра на Гоце Делчев и неидентифицирана жена.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 9