Роднини и близки на Гоце Делчев в залата на втория етаж на Македонския дом в София при пренасянето на неговите кости от София в Скопие. Седнали от ляво на дясно: неидентифицирана жена; Магда Чопова – дъщеря на Руша Делчева и Андон Чопов, племенница на Г. Делчев; Елена Антон Пейнерджиева – сестра на Г. Делчев; неидентифицирана жена; Лика Чопова-Юрукова – племенница на Г. Делчев, член на Илинденската организация и на Комитета по пренасяне на костите на Апостола; Велика Г. Станишева – сестра на Г. Делчев и неидентифицирана жена.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 7