Участници в процесията по пренасянето на саркофага с костите на Гоце Делчев на площада пред бившия Царски дворец. На първия ред – роднини на Гоце Делчев (от дясно на ляво): Елена Антон Пейнерджиева – сестра на Г. Делчев; Лика Чопова-Юрукова – племенница на Г. Делчев, член на Илинденската организация и на Комитета по пренасяне костите на Апостола; Велика Г. Станишева – сестра на Г. Делчев и Магда Чопова – дъщеря на Руша Делчева и Андон Чопов, племенница на Г. Делчев. На третия ред, вдясно – ген. Кирил Михайловски-Груица (в югославска военна униформа) и неидентифицирани лица.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 26