Началото на шествието по ул. „Търговска“ за пренасянето на костите на Гоце Делчев от София в Скопие: младежи и девойки, носещи негов портрет и венци на признателност. На втори план (вляво) макет на статуята на „Народната република“.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 618, лист 45