Жени в македонска носия, носещи по ул. „Васил Левски“ венец с надпис „На великия македонски революционер Гоце Делчев!“

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 618, лист 46