Писмо от Главния комитет на Народно-освободителния фронт на Македония до Председателството на правителството на Народна република Македония за отпускане на парична сума за пренасянето на тленните останки на Гоце Делчев от София в Скопие.

Скопие, 25 юни 1946 г. Машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, опис , а.е. , лист 147